Bẫy phân tích nguyên nhân gốc rễ: Đâu là bằng chứng quyết định?